motto: "bez háčků a bez čárek, je mobilní pisálek"

25.3.10

Pražský okruh jako vedlejší ulice

Dnes a denně Praha bojuje s přílivem aut, která městem projíždějí skrz naskrz. Dnes a denně Praha zažívá dlouhé kolony aut, autobusů a kamiónů. Dnes a denně si lidé stěžují, že jsou nuceni proplétat se mezi auty, dýchat zplodiny z výfuků a jsou ohrožováni bezohledností některých řidičů, kterým není svatá červená na semaforu, natož pak přechod pro chodce. Ve většině měst Evropy, je průjezdní silniční síť vedena, pokud možno, co nejdál od center, pokud možno po obvodu měst. Tak, aby tranzitní doprava co nejméně zasahovala do života města.
Ne jinak je tomu i v Praze. Pražský i městský okruh jsou budovány již dlouhé roky. A je ještě mnoho let bude trvat, než tranzitní doprava bude moci bez problému projet z jednoho konce Prahy na druhý, bez nutnosti vjezdu do "uzavřené obce". Na několika málo místech, tak tomu je již nyní. Jde zejména o západní část Prahy, Pražský okruh, mezi dálnicí D5 a ulicí k Barrandovu. Ta je téměř celá vedena mimo město.
Když už není zbytí, je silniční síť vedena po hlavních komunikacích, aby průjezd byl co nejplynulejší a co nejméně ohrožoval, obtěžoval a narušoval přilehlé oblasti. Jedinou a to naprosto šílenou výjimkou je ulice Kbelská v křižovatce Kbelská x Poděbradská:Zde je naprosto nelogicky jízda po ulici Kbelská do křižovatky s Poděbradskou, vedena jako jízda z vedlejší silnice na hlavní. V současné době, zde navíc, v Poděbradské směrem na Černý most, probíhají opravy na silnici a přilehlém tramvajovém ostrůvku. Doprava je zde svedena do jednoho jízdního pruhu, takže auta jedoucí z centra, nedbaje toho, že nejde pokračovat v jízdě, najíždějí do křižovatky a blokují tak průjezd mezi Kolbenovou a Průmyslovou. Tvoří se tak dlouhé kolony aut, z obou stran, jak od příjezdu po dálnici D8 od Teplic, kdy auta, autobusy a hlavně kamióny, stojí již od Proseka, při dopravní nehodě, i od sjezdu z dálnice D8 v Letňanech. Tak z ulice Průmyslová, která přivádí dopravu od dálnice D1, z Jižní spojky, Hostivaře a Kutné Hory.
V minulých letech začalo budování přeložky, která má odvést z Kbelské tranzitní dopravu směřující od Teplic na Mladou Boleslav a Hradec Králové a obráceně. Pod Prosekem je vybudováno přemostění, na které bude tato přeložka napojena. Ale kdy to všechno bude, to je ve hvězdách. Sice se buduje a buduje, ale jako vždy, nejsou peníze, tak se termín zprovoznění posouvá a posouvá.
A stačilo by tak málo, změnit dopravní značení. Vyměnit hlavní za vedlejší. Z Kbelské by se stala hlavní a z Poděbradské, vedlejší. Chápu, že rozhodnutí by to bylo přelomové a spoustě lidí by se jistě jevilo jako zbytečné. Mohlo by být poukazováno na to, že se kolony začnou tvořit v Poděbradské ulici. Ale určitě by nedosahovaly takových katastrofálních rozměrů, právě jako v ulicích Kolbenova a Průmyslova.
Je možnost, že se nad tímto někdo zamyslí?

Žádné komentáře:

Okomentovat