motto: "bez háčků a bez čárek, je mobilní pisálek"

4.2.10

Poplatek ze psů

Včera jsem se na Městském úřadě dostal s úřednicemi do debaty, ohledně úlevy na poplatku ze psů. Vyhláška (Právní předpis) Magistrátu hl. m. Prahy č.18/2004, platná od 1.1.2005 v čl. I praví, že "Úleva od poplatku ve výši roční sazby, nejvýše však 350 Kč, se poskytne tomu poplatníkovi, který nechá označit psa mikročipem a přihlásí se do evidence chovatelů psů v souladu s touto vyhláškou". V další části je uvedeno: "Každý chovatel psa chovaného na území hlavního města Prahy je povinen nechat psa, který je starší než 6 měsíců, trvale označit mikročipem, který odpovídá ISO standardu vydanému Evropskou unií, nebo tetováním". Bacardi letos v únoru oslaví 4 narozeniny, tím pádem byl na Magistrát hl. m. Prahy přihlášen v roce 2006. Protože má Průkaz původu, byl jako štěně označen tetováním. Tím pádem jsme splnili podmínku magistrátu, pro zanesení do evidence psů. V loňském roce jsme nechali Bacardiho označit mikročipem. S vědomým, že jsem splnili podmínku pro poskytnutí úlevy na poplatku ze psů, jsem se vydal na Městský úřad s patřičnými dokumenty. Úřednice však nechtěla úlevu uznat, s odvoláním na danou vyhlášku, s tím, že od doby zanesení psa do evidence a aplikací mikročipu, uplynuly tři roky a úleva tím pádem nemůže být uznána. Po několikanásobném přečtení vyhlášky a konzultaci s vedoucí odboru, jsme se shodli, že vyhláška je špatně napsaná. Buď měli radní do vyhlášky zanést, že do 6 měsíců od nahlášení psa na magistrát a aplikaci mikročipu úleva na poplatku uznána, nebo ji uznat všem, kteří o ni požádají a je jedno, kdy nechali psa mikročipem označit.

Nakonec nám, jako precedentnímu případu, byla úleva na poplatku ze psa uznána. Tedy snad, to uvidíme, až přijde složenka na Poplatek ze psa.

Posted via email from Jirkova vývěska

Žádné komentáře:

Okomentovat