motto: "bez háčků a bez čárek, je mobilní pisálek"

10.5.09

Xenofobie, šovinismus, rasismus

Všechna tato tři slova označují někoho, kdo nemá rád cizince, zvláště pak ze zemí bývalého Sovětského státu, přistěhovalce, opět se zemí blízkého východu, cikány a prostě všechny, kteří se nějakým způsobem podílejí na činnostech, o kterých soudíme, že by je slušný člověk dělat neměl. Kdo by řekl, že nemám pravdu, tak lže a je to s ním ještě horší než se mnou. Určitým způsobem se považuji za xenofobistu, šovinistu, ale i rasistu. Nejsem nijak militantní, veškeré násilí se mi hnusí. Znám několik cikánů, o kterých mohu říct, že jsou lepší než bílí, znám i několik Ukrajinců, Rusů, i o nich mohu říct to samé. Bohužel většina z nich je taková, jak o nich většina lidí smýšlí. Podřadná, nepřizpůsobivá, konfliktní a měli by, pokud možno co nejrychleji, opustit naši zemi. 

Server iDnes vydal 2.5. článek Vnitro zaplatí letenky domů cizincům nelegálně pobývajícím v Česku. Ministerstvo vnitra chce vydat 90 miliónu Kč na letenky pro cizince, kteří nelegálně pobývají na území České republiky. Nádavkem jim přidá 500 Eur, prý do začátku, až se vrátí domu. Pro tyto nelegální obyvatele uvolní peníze z vlastního rozpočtu přímo ministerstvo vnitra. To jich má ministr Langer tolik? Vypadá to jako dobrý skutek, ale podle mě je to plýtvání státními penězi. Nejeden z těchto nelegálních obyvatel naší země, se sem totiž, opět nelegálně vrátí, s cizím pasem  a celé kolečko si zopakuje. Po druhé cestě domů bude bohatší již o 1000 Euro. A tak se ptám, má to cenu? Je naše země tak bohatá, aby mohla takto plýtvat?

SLOVNÍČEK:
Xenofobie - je odborný termín ze sociologie, který v doslovném překladu znamená strach z cizinců. Obecně se slovo používá k označení mezilidské nesnášenlivosti a předsudků vůči lidem z jiné země, či při nedostatku úcty k jejich tradicím a rozdílné kultuře. Xenofobie znamená doslovně přeloženo “strach z neznámého”. Tento strach, obavu, opatrnost mají pudově zakódovanou všichni živočichové. Je to přírodní mechanismus, pomáhající přežít, je to pud sebezáchovy. Většina xenofobních pocitů je naprosto iracionálních a založených na předsudcích. Na opačných předsudcích je založen šovinismus. Xenofobní prohlášení a poznámky jsou v euroatlantické civilizaci považovány oficiálně za nemorální až protizákonné, stejně jako xenofobní humor. Mezi lidmi je povědomí o tom, že xenofobie je oficiálně nekorektní, ale v soukromém životě se většina lidí větších či menších projevů xenofobie nestraní. U xenofobního humoru má mnoho lidí odlišnou hranici vkusu.

Šovinismus - je víra v nadřazenost zpravidla vlastního národa, hlásání nacionální výlučnosti a rozněcování nenávisti k jiným národům. Dá se říci, že šovinisté obvykle vše řeší konfliktem, ve vyšší politice válkou.

Rasismus - je teorie i ideologie hierarchizující sociální skupiny na základě etnického klíče. Moderní forma vznikla v době romantické reakce na osvícenské teorie o občanské rovnosti. Tehdejší rasismus souvisí s rozvojem etnického nacionalismu a později transpozicí evoluční teorie do tzv. sociálního darwinismu. Jedná se o teorii, jež tvrdí, že odlišný vývoj různých lidských ras a etnik, podmíněný geografickou diverzitou, determinuje schopnosti a vlastnosti jejich jednotlivých příslušníků. V praxi pak tato teorie v řadě případů vedla (vedla či vede) k rasové segregaci, veřejnoprávní či soukromoprávní diskriminaci či ve výjimečných případech i pokusům o vyhlazení nepřátelských skupin. Všechny tyto jevy však mají obvykle i další příčiny a to, zda je znepřátelená skupina vnímána jako vyšší či nižší rasa, hraje mnohdy vedlejší roli.Orientalista a diplomat Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816 - 1882) tvrdil, že míchání ras vede k neschopnosti udržet pokrok, neboť existují tzv. vyšší a nižší rasy. Nejvyšší rasou je pro Gobineaua rasa bílá, nejnižší židovská, úpadek lidstva je způsoben degenerací nejvyšší rasy. Rasismus bývá často zaměňován s rasovou nesnášenlivostí a v běžné mluvě tyto dva pojmy často splývají.

zdroj: WIKIPEDIE

Žádné komentáře:

Okomentovat